We gebruiken cookies om u een betere surfervaring te bieden, het verkeer op de site te analyseren, inhoud te personaliseren en gerichte advertenties te leveren. Ontdek hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op ‘Instellingen’ te klikken. Door verder te gaan met uw navigatie, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies die nodig zijn voor het correct functioneren van de website en anonieme statistische monitoring.

Handvest voor de bescherming van persoonsgegevens van toepassing

Handvest voor de bescherming van persoonsgegevens van toepassing

Handvest voor de bescherming van persoonsgegevens van toepassing vanaf 25 mei 2018

Preambule

Dit Handvest is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verwerkt door Eurolines SA en die verantwoordelijk zijn voor verwerking volgens de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, zoals gewijzigd (de "DPA") en de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016, met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens (De Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna de "AVG").

De termen “Eurolines”, “wij”, “we”, “ons” of “onze” die in dit Handvest worden gebruikt, hebben betrekking op Eurolines, SA. De "Transdev-groep" verwijst naar alle bedrijven die onder beheer staan van of direct of indirect worden gecontroleerd door Transdev-groep, een naamloze vennootschap met zetel in de 3 Allée de Grenelle, 92130 Issy-les-Moulineaux, geregistreerd bij het Handels- en Bedrijvenregister onder nummer 521 477 851 volgens Artikel L. 233-3 van het Franse Wetboek van Koophandel.

Wanneer we de termen "u" of "uw" gebruiken, omvat dit ook de potentiële klanten en klanten van Eurolines, bezoekers of de gebruikers van onze websites www.eurolines.euwww.eurolines.fr en/of www.isilines.fr tijdens het raadplegen of kopen van service  die worden voorgesteld door Eurolines (de "Diensten").

U kunt verwijzen naar onze Algemene verkoopvoorwaarden [link toevoegen] (de “GTCS”) die de voorgestelde services en de voorwaarden voor het aanbieden van deze services omschrijven.

Bepaalde links op onze Websites leiden u mogelijk naar websites die niet van Eurolines zijn. Deze websites hebben hun eigen beleid inzake vertrouwelijkheid en gegevensbescherming, dat mogelijk anders is dan dat van ons. Het is uw verantwoordelijkheid om er vertrouwd mee te raken.

Dit Handvest kan worden gewijzigd, aangevuld of bijgewerkt om te voldoen aan elke wijziging in de wettelijke en reglementaire context of het CNIL-beleid.

De gegevens die verzameld worden

Eurolines zorgt ervoor dat alleen gegevens worden verzameld en verwerkt die strikt vereist zijn voor het doel waarvoor het wordt verwerkt (minimalisering van gegevens).

Wij verzamelen informatie wanneer u onze Websites bezoekt, zich op onze Websites registreert, aan een wedstrijd deelneemt of wanneer u een aankoop van een van onze diensten doet op onze Websites, op de websites van onze zakenpartners, in onze verkoopkantoren of in onze partner-reisbureaus. Bovendien ontvangen en bewaren we automatisch informatie van uw computer en browser.

De verzamelde gegevens kunnen bestaan uit:

 • informatie met betrekking tot onze commerciële relatie die nodig is om uw verzoeken te verwerken, onze Services uit te voeren of uw klachten te verwerken, waaronder: informatie met betrekking tot uw identiteit (voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum), uw contactgegevens (postadres, e-mailadres telefoonnummers), uw reisroute (vertrek- en aankomststad, dienstregelingen) en de gekozen betalingswijze (cheque, contant, creditcard, PayPal, bitcoin of Pand)
 • Hierbij wordt gespecificeerd dat wij alleen gegevens verwerken die verband houden met de uitvoering van uw betalingen met creditcard, PayPal, bitcoin of Pand. Deze gegevens worden rechtstreeks verwerkt door onze partners, waarvan de contactgegevens worden verstrekt in onze GTCS en in overeenstemming met hun eigen beleid inzake vertrouwelijkheid en bescherming. 
 • Alle informatie in de klantendocumentatie of in de formulieren die u als prospect kunt invullen;
 • gegevens verzameld met behulp van "cookies". We gebruiken “cookies”, “tags” en vergelijkbare technologieën op onze Websites om u te herkennen, uw voorkeuren te onthouden en inhoud weer te geven die waarschijnlijk voor u van belang is. Raadpleeg ons cookie-beheerbeleid  voor meer informatie over hoe we "cookies" gebruiken;
 • gegevens van correspondentie en communicatie tussen ons, inclusief e-mails, instant messaging, communicatie op sociale netwerken of elke ander voor van communicatie-uitwisseling;
 • de verkeersgegevens van toegang tot de internetservice of gratis wifi;
 • alle informatie die we nodig hebben om aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen te voldoen.

Doelstellingen voor het verzamelen. Maximale opslagperiodes

De verwerking uitgevoerd door Eurolines voldoet aan een expliciete, legitieme en vastberaden doelstelling. De gegevens die we verzamelen of bewaren, zijn rechtstreeks van u verzameld.

Uw informatie wordt alleen verwerkt voor de wettelijke doeleinden die de AVG biedt, in het bijzonder:

 • om onze contractuele verplichtingen na te komen of om precontractuele maatregelen op uw verzoek uit te voeren; 
 • conform uw toestemming, die u op elk moment kunt intrekken;
 • om onze wettelijke verplichtingen na te komen;
 • zo nodig in het openbaar belang;
 • om onze legitieme belangen te beschermen.

Eurolines bewaart uw gegevens alleen voor de tijd die nodig is voor de verwerkingen waarvoor ze zijn verzameld en conform de geldende wetgeving.  We kunnen daarom uw gegevens opslaan, zelfs als u besluit om onze Services niet langer te gebruiken, om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of om onze belangen of rechten te verdedigen.

Wij verzamelen en verwerken informatie over u voor de volgende doeleinden en maximale opslagperioden:

 • Dienstverlening, verwerking en uitvoering van uw instructies: wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de levering van onze Diensten of de implementatie van precontractuele maatregelen die vereist zijn om uw aanvraag te verwerken. Op het moment van verzamelen wordt u op de hoogte gebracht van de informatie die door ons wordt gevraagd om de voorgestelde Services te verwerken en te leveren. Deze verwerking is juridisch gebaseerd op de uitvoering van elke, door u ondertekende overeenkomst en/of enige verbintenis die door u of Eurolines is aangegaan.

Bewaartijd: 10 jaar na het einde van de contractuele relatie. Deze periode kan worden verlengd in geval van juridische of administratieve procedures.

 • Naleving van toepasselijke wetgeving: we houden ons aan alle geldende wet- en regelgeving. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het uitgeven van routekaarten voor vervoer en groepstickets of het verzamelen van verkeersgegevens tijdens het gebruik van de gratis Wifi voorgesteld door Eurolines. We kunnen uw gegevens delen met de relevante juridische autoriteiten of met andere partijen indien dit uitdrukkelijk is toegestaan ​​door de wet, voor de uitvoering van onze transportdiensten, voor verkeerscontrole of voor de preventie of detectie van criminele activiteiten. Deze verwerking kan gebaseerd zijn op naleving van een wettelijke verplichting, het algemeen belang of ons legitieme belang.

Bewaartijd: 10 jaar na het einde van de contractuele relatie. Deze periode kan worden verlengd in geval van juridische of administratieve procedures. Boekhoudgegevens kunnen gedurende 10 jaar worden bewaard volgens de geldende voorschriften.

 • Beveiliging en onze activiteiten: wij implementeren beveiligingsmaatregelen om onze activiteiten te vergemakkelijken en de bescherming van de door ons opgeslagen gegevens te waarborgen. We voeren ook beveiligingsmaatregelen uit ter bescherming van onze medewerkers en faciliteiten (met name een videobewakingssysteem en bewaking van waargenomen overtredingen). Deze verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang.

Bewaartijd: 3 maanden voor videobewakingsbeelden; 10 jaar voor overtredingen vanaf het moment van de overtreding. Deze periode kan worden verlengd in geval van juridische of administratieve procedures. 

 • Verbetering van producten en diensten: we verzamelen en analyseren uw gegevens om mogelijke verbeteringen in onze producten en diensten te identificeren. De wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens voor dit doel is ons legitieme belang.

Bewaartijd: 3 jaar vanaf het moment van verzamelen van de gegevens.

 • Cookies: tijdens het bekijken van onze Websites of het gebruik van online applicaties, kunnen we u om uw toestemming voor het gebruik van cookies vragen. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens voor dit doel is uw toestemming. Voor meer informatie over cookiesom uw cookies te configureren

Bewaartijd: Afhankelijk van de toestemming van de betrokken persoon, 13 maanden na het verzamelen van de gegevens.

Bewaartijd: Voor klanten, voor de duur van de commerciële relatie. Voor potentiële klanten, 3 jaar vanaf het moment van verzamelen.

 • Marketingactiviteiten: wij gebruiken uw gegevens om u informatie te verstrekken over onze producten en diensten, evenals de producten en diensten van onze partners of andere partijen. Tenzij u hebt geweigerd, onder de voorwaarden bepaald door dit Handvest voor de bescherming van persoonsgegevens, als u informatie over onze producten of onze diensten hebt gekocht of aangevraagd, kan Eurolines u per e-mail of sms of in de nieuwsbrief informatie toesturen die u vertrouwd maakt met onze Websites, producten en diensten en u helpt ze beter te gebruiken, en u laten profiteren van promotionele aanbiedingen voor vergelijkbare producten. Dit gebruik van uw gegevens is gebaseerd op ons legitiem belang of uw toestemming. U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor promotionele doeleinden te allen tijde en rechtstreeks op onze Websites intrekken of door op de link te klikken die in onze nieuwsbrieven is geplaatst.  

Bewaartijd: Voor klanten, voor de duur van de commerciële relatie. Voor potentiële klanten, 3 jaar vanaf het moment van verzamelen.

 • Verdediging en bescherming van onze rechten: we kunnen uw gegevens gebruiken voor de verdediging of bescherming van onze belangen (in het bijzonder inning van verschuldigde bedragen, overdracht van vorderingen, verdediging van onze intellectuele eigendomsrechten), gerechtelijke stappen of het beheer van claims of geschillen.  Dit gebruik is gebaseerd op ons legitieme belang.

Bewaartijd: Voor de duur van het geschil of juridische of administratieve procedures.

Gegevensontvangers

We kunnen uw gegevens delen met de volgende personen:

 • Onze partners en onderaannemers, voor het vervoeren van passagiers over de weg;
 • Banken en betalingsbedrijven die hierboven zijn vermeld, voor het uitvoeren van betalingen voor bestellingen via onze Websites. 
 • Andere bedrijven van de Transdev-groep;
 • Leveranciers of onderaannemers van Eurolines of de Transdev-groep voor het leveren van diensten, inclusief hun werknemers, directeuren en managers;
 • Elke persoon met een belang of die een risico neemt met betrekking tot of als onderdeel van de diensten die wij u leveren;
 • Auditors, de instantie voor vervoersregulering (ARAFER), belastingautoriteiten, administratieve autoriteiten of juridische autoriteiten of instanties voor geschillenbeslechting, om aan hun verzoeken te voldoen.

Gegevensbeveiliging

We implementeren verschillende maatregelen om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. We beschermen ook uw offline-informatie. Alleen werknemers die een specifieke taak moeten uitvoeren (zoals facturering of klantenservice) hebben toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie. De computers en servers die worden gebruikt om persoonlijk identificeerbare informatie op te slaan, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.

Uw rechten

Krachtens de AVG hebt u recht op toegang tot, correctie, verwijdering en beperking van de verwerking van uw gegevens. U hebt ook recht op overdraagbaarheid en om te bepalen wat er met uw gegevens na uw overlijden zal gebeuren met betrekking tot alle gegevens die betrekking hebben op u om te worden uitgeoefend met Eurolines marketing service door het volgende adres te e-mailen:  [email protected] of door een brief per post te sturen naar het volgende adres :215 avenue Georges Clemenceau, 92024 Nanterre, Cedex, vergezeld van een ondertekend exemplaar van een identificatiedocument. U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de CNIL per e-mail (zie de algemene voorwaarden op https://www.cnil.fr/fr/plaintes/) of per e-mail naar het volgende adres: CNIL- 3 place de Fontenoy- TSA 80715- 75334 Paris Cedex 07.

Contact

Neem voor elk verzoek om informatie over het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens dat door Eurolines wordt geïmplementeerd, contact op met [email protected].